[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2018-10-16Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 13 częściAZP/PNO/p-221/5/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-10-16 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-10-30 - Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-11-05 - Opublikowane Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-01-22 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-10-16 - JEDZ pobierz plik
 • 2018-10-16 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2018-10-16 - Załącznik nr 1-13 do siwz - OPZ (część 1-13) pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-10-30 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2018-11-07 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania 2 pobierz plik
 • 2018-11-28 Zawiadomienie - Protokół otwarcia ofert - korekta w zakresie cześci 5 pobierz plik
 • 2018-11-28 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia - grupa kapitałowa pobierz plik
 • 2018-12-18 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1, 7, 13 pobierz plik
 • 2018-12-18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik
 • 2019-01-08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 12 pobierz plik