[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2018-10-12Dostawa czasopism polskich i zagranicznych na lata 2019, 2020 zamawianych przez Bibliotekę Główną i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 częściAZP/PNO/29/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-10-12 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-12-06 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-10-12 - opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • 2018-10-12 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-10-18 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2018-10-18 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - zawiadomienie o zmianie zał. nr 4 w części 4 pobierz plik
 • 2018-10-18 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - zmieniony załacznik nr 4 do siwz - dotyczy części 4 pobierz plik
 • 2018-10-24 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania 2. pobierz plik
 • 2018-10-30 Zawiadomienie - Protokół otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia - grupa kapitałowa pobierz plik
 • 2018-11-09 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 3, 5 postępowania pobierz plik
 • 2018-11-09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborzey ofert w cz. 1, 2, 4 pobierz plik