[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2018-10-04Dostawa mebli laboratoryjnych, biurowych oraz sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 6 częściAZP/PNO/28/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-10-04 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-11-26 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-10-04 - opis przedmiotu zamówienia zał. 1-6 do SIWZ pobierz plik
 • 2018-10-04 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-10-10 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2018-10-17 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/brak przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2018-10-24 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 4 postępowania pobierz plik
 • 2018-10-24 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborzey ofert w cz. 1, 2, 5, 6 pobierz plik
 • 2018-10-26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborzey ofert w cz. 3 pobierz plik