[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2018-09-07Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek administarcyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 10 częściAZP/PNO/26/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-09-07 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-11-05 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-09-07 - opis przedmiotu zamówienia zał. 1-10A do SIWZ pobierz plik
 • 2018-09-07 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • 2018-09-07 - wykaz jednostek administracyjnych pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-09-17 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2018-09-21 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/brak przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2018-10-08 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cz. 2-9 pobierz plik
 • 2018-10-08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze ofert w części 1, 10 pobierz plik