[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2018-08-23Usługa wykonania kompleksowego sprzątania w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 częściAZP/PNO/22/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-08-23 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-10-12 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-08-23 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • 2018-08-23 - załączniki nr 1, 2, 3 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-09-04 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/brak przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2018-09-12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik