[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2018-07-28Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 9 częściAZP/PNO/p-221/4/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-07-28 - Ogłoszenie o zamowieniu pobierz plik
 • 2018-10-30 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-07-28 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2018-07-28 - Załącznik nr 10 do SIWZ - JEDZ.pdf pobierz plik
 • 2018-07-28 - Załącznik nr 10 do SIWZ - JEDZ.xml pobierz plik
 • 2018-07-28 - Załączniki nr 1-9 do SIWZ - OPZ część 1-9 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-08-09 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2018-08-14 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania 2 pobierz plik
 • 2018-08-22 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania3. pobierz plik
 • 2018-09-11 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia - grupa kapitałowa pobierz plik
 • 2018-10-05 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 5, 9 pobierz plik
 • 2018-10-05 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1, 2, 3, 4, 7, 8 pobierz plik
 • 2018-10-09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 6 pobierz plik