[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2018-07-27Wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z posesji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 2 części.AZP/PNO/21/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-07-27 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-09-06 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-07-27 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2018-07-27 - Załącznik nr 1 pobierz plik
 • 2018-07-27 - Załącznik nr 2A pobierz plik
 • 2018-07-27 - Załącznik nr 2B pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-08-10 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia - grupa kapitałowa pobierz plik
 • 2018-08-21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik