[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2018-07-05Dostawa produktów farmaceutycznych, materiałów medycznych i elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 częściAZP/PNO/20/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-07-05 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-08-01 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-07-05 - cz. 1 opis przedmiotu zamówienia - zał. 1 (leki wet.) pobierz plik
 • 2018-07-05 - cz. 2 opis przedmiotu zamówienia - zał. 2 (szwy) pobierz plik
 • 2018-07-05 - cz. 2 opis przedmiotu zamówienia - zał. 2A (szwy) pobierz plik
 • 2018-07-05 - cz. 3 opis przedmiotu zamówienia - zał. 3 (agd) pobierz plik
 • 2018-07-05 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-07-09 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2018-07-13 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert + wzór oświadcz. dot. grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2018-07-17 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1, 2, 3 pobierz plik