[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA
  zamówienie z wolnej ręki

  2018-07-02Usługa wraz z dostawą oprogramowania Simple.ERP dla Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieAZP/ZzWR/1/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-07-02 - Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pobierz plik
 • 2018-07-17 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik