[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2018-06-15Dostawa osprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 24 części.AZP/PNO/18/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-06-15 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-07-26 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-06-15 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2018-06-15 - Załaczniki 1-24 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-06-20 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2018-06-22 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania II pobierz plik
 • 2018-06-27 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2018-07-06 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz plik
 • 2018-07-06 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania pobierz plik
 • 2018-07-06 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik