[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2018-06-12Dostawa produktów farmaceutycznych, materiałów medycznych i innych akcesoriów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 części.AZP/PNO/17/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-06-12 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-07-26 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-06-12 - cz. 1 opis przedmiotu zamówienia - zał. 1 pobierz plik
 • 2018-06-12 - cz. 2 opis przedmiotu zamówienia - zał. 2 pobierz plik
 • 2018-06-12 - cz. 3 opis przedmiotu zamówienia - zał. 3 pobierz plik
 • 2018-06-12 - cz. 3 opis przedmiotu zamówienia - zał. 3A pobierz plik
 • 2018-06-12 - cz. 4 opis przedmiotu zamówienia - zał. 4 pobierz plik
 • 2018-06-12 - cz. 4 opis przedmiotu zamówienia - zał. 4A pobierz plik
 • 2018-06-12 - cz. 5 opis przedmiotu zamówienia - zał. 5 pobierz plik
 • 2018-06-12 - dodatkowo exel- cz. 1 opis przedmiotu zamówienia - zał. 1 pobierz plik
 • 2018-06-12 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-06-19 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2018-06-20 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania. 2 pobierz plik
 • 2018-06-21 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania 3. pobierz plik
 • 2018-06-22 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania 4. pobierz plik
 • 2018-06-25 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania 5. pobierz plik
 • 2018-06-28 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/brak przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2018-07-04 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 1, 4 pobierz plik
 • 2018-07-04 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 3, 5 pobierz plik
 • 2018-07-06 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2 pobierz plik