[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2018-06-05Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego, ręczników, worków na śmieci, odzieży ochronnej i obuwia, oraz filtrów wlotu powietrza, materiałów tapicerskich dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 8 częściAZP/PNO/15/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-06-05 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-07-24 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-06-05 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 1-8 pobierz plik
 • 2018-06-05 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-06-07 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Zmiana treści siwz pobierz plik
 • 2018-06-11 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2018-06-18 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert + wzór oświadcz. dot. grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2018-07-03 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 1 pobierz plik
 • 2018-07-03 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2-8 pobierz plik