[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2018-05-22Dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, akcesoriów laboratoryjnych, specjalistycznych odczynników chemicznych oraz wyrobów diagnostycznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 25 częściAZP/PNO/12/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-05-22 - Ogłoszenie o zmówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-05-22 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniia pobierz plik
 • 2018-05-22 - Załaczniki od 1 do 25 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-06-04 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2018-06-08 Zawiadomienie - Klauzula Informacyjna dla Wykonawców, zgodnie z art. 13 RODO pobierz plik
 • 2018-06-08 Zawiadomienie - Protokół z otwracia ofert pobierz plik
 • 2018-06-20 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. 8; 10; 13; 18 pobierz plik
 • 2018-06-20 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik