[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2018-05-18Wykonanie laboratoryjnych usług badawczych dla jednostek organizacyjnych oraz wykonanie usług rolniczych dla gospodarstwa doświadczalnego UP w Lublinie, z podziałem na 5 części.AZP/PNO/11/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-05-18 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-05-25 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2018-07-09 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-05-18 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2018-05-18 - Załączniki 1-5 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-05-25 Zmiana terminu otwarcia ofert - zmiana treści SIWZ pobierz plik
 • 2018-05-29 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2018-06-05 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert + grupa kapitałowa pobierz plik
 • 2018-06-11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik