[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2018-05-09Dostawa karmy dla zwierząt i paszy dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 częściAZP/PNO/10/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-05-09 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-06-15 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-05-09 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2018-05-09 - Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia w części 1 pobierz plik
 • 2018-05-09 - Załącznik nr 2 do siwz - opis przedmiotu zamówienia w części 2 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-05-18 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/brak przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2018-05-21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 pobierz plik
 • 2018-05-29 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 pobierz plik