[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2018-04-26Wykonanie usług rolniczych dla gospodarstw i stacji doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 6 częściAZP/PNO/9/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-04-26 - Ogłoszenie o zmówieniu pobierz plik
 • 2018-06-13 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-04-26 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniia pobierz plik
 • 2018-04-26 - Załaczniki od 1 do 6 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-05-11 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert + grupa kapitałowa pobierz plik
 • 2018-05-15 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu postepowania cz. 2 , 3. pobierz plik
 • 2018-05-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1, 4, 5, 6 pobierz plik