[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2018-04-23Wykonanie laboratoryjnych usług badawczych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 9 częściAZP/PNO/8/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-04-23 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-06-04 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-04-23 - Specyfikacjsa Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2018-04-23 - Załaczniki 1-9 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-04-27 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2018-04-27 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2018-05-04 Zawiadomienie - Protokół z otwracia ofert pobierz plik
 • 2018-05-09 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. 1; 9 pobierz plik
 • 2018-05-09 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz.7 pobierz plik
 • 2018-05-09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik
 • 2018-05-11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 6 pobierz plik