[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2018-04-17Dostawa odczynników chemicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 66 częściAZP/PNO/p-221/2/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-04-17 - Ogłoszenie o zmówieniu pobierz plik
 • 2018-08-17 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-04-17 - Jednolity Europejski Dokument Zamówień (ESPD) (plik w formacie *xml proszę zapisać na dysku lokalnym - prawy przycisk myszy i wybieramy zapisz link jako - w zależności od przeglądarki internetowej funkcja ta ma różne nazwy ) pobierz plik
 • 2018-04-17 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniia pobierz plik
 • 2018-04-17 - Załącznik nr 67 do SIWZ (JEDZ w formacie PDF) pobierz plik
 • 2018-04-17 - Załaczniki nr od 1 do 66 SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-05-15 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2018-05-22 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania II pobierz plik
 • 2018-05-30 Zawiadomienie - Protokół z otwracia ofert pobierz plik
 • 2018-07-05 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz plik
 • 2018-07-05 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. 19 pobierz plik
 • 2018-07-12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik
 • 2018-07-16 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 28 pobierz plik
 • 2018-07-16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik
 • 2018-07-26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik