[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2018-03-08Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 39 częściAZP/PNO/5/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-03-08 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-05-15 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • 2018-06-07 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 30 pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-03-08 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 1-39 pobierz plik
 • 2018-03-08 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-03-16 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2018-03-19 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania2 pobierz plik
 • 2018-03-26 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/brak przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2018-04-06 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 1, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 22, 25, 28, pobierz plik
 • 2018-04-06 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 29 pobierz plik
 • 2018-04-06 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2, 4, 6, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 31 pobierz plik
 • 2018-04-16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 7, 12, 30, 32-39 pobierz plik