[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2018-03-01Dostawa wkładów barwiących do drukarek, kopiarek i faksów, materiałów biurowych, naczyń i sztućców jednorazowych, materiałów z tworzyw sztucznych, materiałów poligraficznych, druków, maszyn biurowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 4 części.AZP/PNO/4/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-03-01 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-04-27 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-03-01 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2018-03-01 - Załącznik nr 1 do SIWZ pobierz plik
 • 2018-03-01 - Załącznik nr 2 do SIWZ pobierz plik
 • 2018-03-01 - Załącznik nr 3 do SIWZ pobierz plik
 • 2018-03-01 - Załącznik nr 4 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-03-12 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2018-03-15 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia-grupa kapitałowa pobierz plik
 • 2018-03-26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 1, 2 i 4. pobierz plik
 • 2018-03-29 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz 3 pobierz plik