[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2018-02-21Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 10 częściAZP/PNO/p-221/1/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-02-21 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-06-22 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • 2018-07-16 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 4 pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-02-21 - JEDZ zał. nr 11 do SIWZ pobierz plik
 • 2018-02-21 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 1-10 pobierz plik
 • 2018-02-21 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-03-14 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2018-03-16 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania2 pobierz plik
 • 2018-03-22 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania 3. pobierz plik
 • 2018-04-09 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert + wzór oświadcz. dot. grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2018-05-08 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 1, 2, 5 pobierz plik
 • 2018-05-08 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 3 pobierz plik
 • 2018-05-08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik
 • 2018-05-22 Zawiadomienie o powtórzeniu czynności - zawiadomienie o uniewaz. wybory oferty w cz. 4 i powtórzenie czynności oceny pobierz plik
 • 2018-06-11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 4 po powtórzeniu czynności pobierz plik