[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2018-01-31Dostawa nawozów oraz środków ochrony roślin dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 11 częściAZP/PNO/3/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-01-31 - Ogłoszenie o zmówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-01-31 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniia pobierz plik
 • 2018-01-31 - Załaczniki do SIWZ 1-11 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-02-02 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2018-02-02 Odpowiedzi na zapytania - Załącznik do Odpowiedzi na zapytania dot. części 2 (załacznik nr 2 do SIWZ) pobierz plik
 • 2018-02-09 Zawiadomienie - Protokół z otwracia ofert pobierz plik
 • 2018-02-26 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. 11 pobierz plik
 • 2018-02-26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. pobierz plik
 • 2018-03-16 Informacja o zawarciu umowy - Ogłoszenie o udzieleniu zmówieniu pobierz plik