[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2018-01-29Dostawa sprzętu komputerowego oraz notebooków dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 11 częściAZP/PNO/2/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-01-29 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-04-09 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-01-29 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2018-01-29 - Załączniki nr 1-11 do siwz - opis przedmiotu zamówienia w częściach od 1 do 11 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-02-01 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania - dotyczy części 6 pobierz plik
 • 2018-02-05 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania do części 1 pobierz plik
 • 2018-02-09 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/brak przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2018-02-21 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 4 pobierz plik
 • 2018-02-21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 21.02.2018r. pobierz plik
 • 2018-02-23 Zawiadomienie - Zawiadomienie o unieważnieniu decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 i 5 pobierz plik
 • 2018-03-02 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2 pobierz plik
 • 2018-03-06 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 3 pobierz plik
 • 2018-03-06 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 5 pobierz plik
 • 2018-03-09 Zawiadomienie - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w częsci 5 po unieważnieniu wcześniejszej decyzji o unieważnieniu postępowania pobierz plik
 • 2018-03-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 pobierz plik
 • 2018-03-16 Zawiadomienie - Zawiadomienie o unieważnieniu decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 postępowania pobierz plik
 • 2018-03-29 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 pobierz plik