[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2017-12-22Dostawa aparatury naukowo-badawczej oraz odczynników chemicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach projektu „Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych” z podziałem na 8 częściAZP/PNO/p-209/6/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-12-22 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-04-11 - Ogloszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-12-22 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2017-12-22 - Zał. nr 9 do SIWZ - JEDZ pobierz plik
 • 2017-12-22 - Załączniki nr 1-8 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia w częściach 1-8 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-01-19 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2018-01-29 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedź na zapytanie - dotyczy Załącznika nr 8 do siwz pobierz plik
 • 2018-01-30 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedź na zapytanie - dotyczy Załącznika nr 1 do siwz pobierz plik
 • 2018-02-07 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/brak przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2018-02-14 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 5 pobierz plik
 • 2018-03-08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik