[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2017-12-08Dostawa wraz z montażem aparatury naukowo-badawczej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 częściAZP/PNO/31/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-12-08 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2017-12-14 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2017-12-18 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II pobierz plik
 • 2018-02-12 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-12-08 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2017-12-08 - Załączniki nr 1-5 do siwz - opis przedmiotu zamówienia w częściach 1-5 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-12-14 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Nowy załącznik nr 3 do swiz - część 3 (wersja edytowalna) pobierz plik
 • 2017-12-14 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą treści siwz i przesunięciem terminu składania ofert pobierz plik
 • 2017-12-18 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Odpowiedzi na zapytania wraz z przesunięceim terminu składania ofert na 29.12.2017r. pobierz plik
 • 2017-12-20 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Sprostowanie do pisma z dnia 14.12.2017r. - część 3 pobierz plik
 • 2017-12-29 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert + wzór oświadcz. dot. grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2018-01-08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 pobierz plik
 • 2018-01-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2, 4, 5 pobierz plik
 • 2018-01-18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 3 pobierz plik