[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2017-12-01Dostawa pasz dla zwierząt hodowlanych Uniwersytetu Przyrodniczego, z podziałem na 5 części.AZP/PNO/30/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-12-01 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2017-12-12 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2018-01-11 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-12-01 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-12-08 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2017-12-12 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2017-12-12 Przedłużenie terminu - Przesunięcie terminu składania ofert pobierz plik
 • 2017-12-18 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia-grupa kapitałowa pobierz plik
 • 2017-12-28 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik