[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2017-11-20Dostawa akcesoriów elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych, materiałów tapicerskich dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 częściAZP/PNO/29/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-11-20 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-01-15 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-11-20 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 1 pobierz plik
 • 2017-11-20 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 2 pobierz plik
 • 2017-11-20 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 3 pobierz plik
 • 2017-11-20 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-11-28 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2017-12-01 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert + wzór oświadcz. dot. grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2017-12-13 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 3 pobierz plik
 • 2017-12-14 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 pobierz plik
 • 2017-12-19 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2 pobierz plik