[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2017-11-17Dostawa aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 34 częściAZP/PNO/p-209/5/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-11-17 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-03-05 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-11-17 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 1-34 pobierz plik
 • 2017-11-17 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • 2017-11-17 - załącznik nr 35 do SIWZ - JEDZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-12-08 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2017-12-11 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania2 pobierz plik
 • 2018-01-02 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert + wzór oświadcz. dot. grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2018-01-12 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 18 pobierz plik
 • 2018-01-12 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 4, 5, 7, 8, 11, 24 pobierz plik
 • 2018-01-12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 14, 15, 16, 28, 31, 32 pobierz plik
 • 2018-02-01 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 6 pobierz plik
 • 2018-02-01 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1-3, 9-10, 12, 13, 17, 19, 20-23, 25-27,29-30,33-34 pobierz plik
 • 2018-02-02 Zawiadomienie - Informacja o ponownej ocenie ofert cz. 18 postępowania pobierz plik
 • 2018-02-07 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 18 pobierz plik