[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2017-11-07Dostawa odczynników chemicznych, środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej oraz drobnego osprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 29 częściAZP/PNO/26/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-11-07 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-11-07 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2017-11-07 - Załączniki 1-29 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-11-15 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2017-11-21 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2017-12-12 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1; 2; 3; 6; 9; 12; 17; 21 pobierz plik
 • 2017-12-12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik
 • 2018-01-09 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. 26 pobierz plik
 • 2018-01-09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.8; 22; 23 pobierz plik
 • 2018-01-10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.14 pobierz plik