[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2017-10-31Dostawa środków czyszczących i polerujących, artykułów gospodarstwa domowego, papieru toaletowego, ręczników higienicznych i papierowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 3 części.AZP/PNO/27/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-10-31 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2017-12-08 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-10-31 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • 2017-10-31 - Załącznik nr 1A pobierz plik
 • 2017-10-31 - Załącznik nr 1B pobierz plik
 • 2017-10-31 - Załącznik nr 2 pobierz plik
 • 2017-10-31 - Załącznik nr 3 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-11-09 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2017-11-14 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia-grupa kapitałowa pobierz plik
 • 2017-11-22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik