[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2017-10-26Dostawa czasopism polskich naukowych i specjalistycznych na rok 2018 zamawianych przez Bibliotekę Główną i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 2 części.AZP/PNO/25/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-10-26 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2017-11-20 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-10-26 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • 2017-10-26 - Załącznik nr 1 do SIWZ pobierz plik
 • 2017-10-26 - Załącznik nr 2 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-11-10 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2017-11-13 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1 i 2. pobierz plik