[ MENU DODATKOWE ]


     Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
    20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
    tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
    zamowienia@up.lublin.pl

     

    OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
    dostawa

    2017-10-16Dostawa sprzętu komputerowego i serwerowego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 częściAZP/PNO/23/2017

    Ogłoszenie

  • 2017-10-16 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
  • 2017-11-29 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
  • Specyfikacja

  • 2017-10-16 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
  • 2017-10-16 - Załączniki nr 1-3 do siwz - opis przedmiotu zamówienia w części 1-3 pobierz plik
  • Postępowanie

  • 2017-10-24 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
  • 2017-10-27 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia - grupa kapitałowa. pobierz plik
  • 2017-10-31 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 i 3 pobierz plik
  • 2017-11-08 Zawiadomienie - Zawiadomienie o unieważnieniu odrzucenia oferty i powtórzeniu czynności - w części 1 pobierz plik
  • 2017-11-22 Zawiadomienie - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 pobierz plik