[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2017-09-25Dostawa czasopism polskich i zagranicznych na rok 2018 zamawianych przez Bibliotekę Główną i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 częściAZP/PNO/24/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-09-25 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2017-10-06 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2017-11-17 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-09-25 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2017-09-25 - Załączniki nr 1-5 do siwz - opis przedmiotu zamówienia w częściach 1-5 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-09-29 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2017-10-04 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania 2 pobierz plik
 • 2017-10-05 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania 3 pobierz plik
 • 2017-10-05 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania 4 pobierz plik
 • 2017-10-06 Zmiana terminu otwarcia ofert - Przesunięcie terminu składania ofert pobierz plik
 • 2017-10-12 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia - grupa kapitałowa. pobierz plik
 • 2017-10-20 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 3, 5 pobierz plik
 • 2017-10-20 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1, 2, 4 pobierz plik