[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2017-08-12Dostawa aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 32 częściAZP/PNO/p-209/4/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-08-12 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2017-11-28 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-08-12 - opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1-32 do SIWZ pobierz plik
 • 2017-08-12 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • 2017-08-12 - zał. 33 do SIWZ - JEDZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-09-13 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2017-09-27 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert + wzór oświadcz. dot. grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2017-10-17 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 3, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 30 pobierz plik
 • 2017-10-17 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 4 pobierz plik
 • 2017-10-17 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 32 pobierz plik
 • 2017-10-24 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 9, 27 pobierz plik
 • 2017-10-24 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 29 pobierz plik
 • 2017-10-25 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 8 pobierz plik