[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2017-08-09Dostawa odczynników chemicznych, akcesoriów laboratoryjnych oraz drobnego osprzętu laboratoryjnego z podziałem na 42 częściAZP/PNO/22/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-08-09 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-08-09 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2017-08-09 - Załączniki do SIWZ nr 1-42 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-08-21 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2017-08-25 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2017-09-15 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 4; 7;8; 9; 10;19; 21; 23; 24; 25; 37; 40 pobierz plik
 • 2017-09-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik
 • 2017-10-05 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 36 pobierz plik
 • 2017-10-05 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w częśći 27 i 42 pobierz plik
 • 2017-10-13 Zawiadomienie - Zawiadomienie o unieważnieniu decyzji oraz wybór najkorzystniejszej oferty w części 36 pobierz plik