[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2017-07-28Dostawa sprzętu komputerowego oraz notebooków dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 częściAZP/PNO/21/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-07-28 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2017-09-26 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-07-28 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2017-07-28 - Załączniki nr 1-3 do siwz - opis przedmiotu zamówienia w części 1-3 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-08-08 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2017-08-16 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia - grupa kapitałowa. pobierz plik
 • 2017-08-23 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 3 pobierz plik
 • 2017-09-07 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 pobierz plik
 • 2017-09-12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 pobierz plik