[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2017-07-27Dostawa mebli użytkowych, biurowych oraz mebli laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 częściAZP/PNO/18/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-07-27 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2017-09-11 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-07-27 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2017-07-27 - Załączniki nr 1-5 do siwz - opis przedmiotu zamówienia w częściach 1-5 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-08-03 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2017-08-08 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert + wzór oswiadczenia dot. grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2017-08-18 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w części 4. pobierz plik
 • 2017-08-18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 3 i 5. pobierz plik
 • 2017-08-28 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 i 2. pobierz plik