[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2017-06-02Dostawa produktów farmaceutycznych, materiałów medycznych i innych akcesoriów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 części.AZP/PNO/17/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-06-02 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2017-06-12 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - przedłużenie terminu składania ofert pobierz plik
 • 2017-07-20 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-06-02 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2017-06-02 - Załączniki nr 1-5 do siwz - opis przedmiotu zamówienia w częściach 1-5 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-06-09 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2017-06-12 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania wraz z PRZESUNIĘCIEM TERMINU SKŁADANIA OFERT pobierz plik
 • 2017-06-20 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia - grupa kapitałowa. pobierz plik
 • 2017-07-04 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 4, 5 pobierz plik
 • 2017-07-04 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1, 2, 3 pobierz plik