[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2017-05-30Dostawa sukcesywna dyplomów i druków objętych katalogiem MNiSzW oraz uchwał Senatu UP w Lublinie w latach 2017 – 2019AZP/PNO/16/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-05-30 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2017-07-31 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-05-30 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-06-09 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2017-07-04 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik