[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2017-05-16Usługa rekrutacji studentów na pięć i pół letni program studiów na kierunku weterynaria w języku angielskim oraz na trzyletni program studiów pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunku „Equine management and care” w języku angielskim, prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczym w LublinieAZP/PNO/14/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-05-16 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2017-06-08 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • 2017-06-08 - ZMIANA Ogłoszenia o udzielenie zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-05-16 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-05-25 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2017-05-26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik