[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2017-05-15Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzenia typu „smartphone” dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 częściAZP/PNO/12/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-05-15 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2017-05-23 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2017-05-26 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II pobierz plik
 • 2017-06-23 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-05-15 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2017-05-15 - Załączniki nr 1-3 do siwz - opis przedmiotu zamówienia w części 1-3 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-05-19 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2017-05-22 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania 2 pobierz plik
 • 2017-05-23 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania wraz z PRZESUNIĘCIEM TERMINU SKŁADANIA OFERT pobierz plik
 • 2017-05-26 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą treści SIWZ oraz przesunięciem terminu składania ofert pobierz plik
 • 2017-05-31 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia - grupa kapitałowa. pobierz plik
 • 2017-06-06 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 2, 3 pobierz plik
 • 2017-06-07 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik