[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2017-05-12Dostawa drobnego sprzętu AGD oraz ścierek, ręczników, worków,odzieży ochronnej i poduszek, z podziałem na 7 częściAZP/PNO/13/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-05-12 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2017-07-07 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-05-12 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2017-05-12 - Załączniki do SIWZ nr 1-7 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-05-22 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2017-05-25 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert + wzór oświadcz. dot. grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2017-06-06 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu w części 6 pobierz plik
 • 2017-06-06 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik
 • 2017-06-21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie art. 94 ust. 3 w części 7 pobierz plik