[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2017-04-13Wykonanie usług rolniczych dla gospodarstw i stacji doświadczalnych oraz laboratoryjnych usług badawczych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 11 częściAZP/PNO/9/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-04-13 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2017-06-08 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-04-13 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 1 pobierz plik
 • 2017-04-13 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 10 pobierz plik
 • 2017-04-13 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 11 pobierz plik
 • 2017-04-13 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 2 pobierz plik
 • 2017-04-13 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 3 pobierz plik
 • 2017-04-13 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 4 pobierz plik
 • 2017-04-13 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 5 pobierz plik
 • 2017-04-13 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 6 pobierz plik
 • 2017-04-13 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 7 pobierz plik
 • 2017-04-13 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 8 pobierz plik
 • 2017-04-13 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 9 pobierz plik
 • 2017-04-13 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-04-27 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert + oświadczenie dot. grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2017-05-04 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 6 pobierz plik
 • 2017-05-09 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 8 pobierz plik
 • 2017-05-09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 9, 10, 11 pobierz plik
 • 2017-05-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1, 2, 3, 4, 5, 7 pobierz plik