[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2017-04-13Dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, wyrobów szklanych, plastikowego sprzętu laboratoryjnego oraz roztworów metali szlachetnych z podziałem na 39 części.AZP/PNO/10/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-04-13 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-04-13 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2017-04-13 - Załączniki do SIWZ nr 1-39 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-04-21 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2017-04-27 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2017-05-16 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 2, 4, 6, 11, 13, 16, 20, 28, 29, 33, 38, 39 pobierz plik
 • 2017-05-16 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 22 pobierz plik
 • 2017-05-16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik