[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2017-04-12Dostawa aparatury naukowo-badawczej, sprzętu laboratoryjnego, instalacji sieci monitoringu dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 29 części.AZP/PNO/p-209/3/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-04-12 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2017-07-21 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-04-12 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 1-29 pobierz plik
 • 2017-04-12 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • 2017-04-12 - zał. nr 30 do SIWZ JEDZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-04-28 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2017-05-08 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania.2. pobierz plik
 • 2017-05-10 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania.3. pobierz plik
 • 2017-05-24 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert + wzór oświadcz. dot. grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2017-06-01 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 6, 16, 26 pobierz plik
 • 2017-06-01 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1, 9, 14, 15, 17, 24, 27, 29 pobierz plik
 • 2017-06-14 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 13 pobierz plik
 • 2017-06-14 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2. pobierz plik
 • 2017-06-20 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 4 pobierz plik
 • 2017-06-20 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2, 20 pobierz plik