[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2017-03-28Dostawę odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 85 częściAZP/PNO/p-209/2/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-03-28 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2017-07-21 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-03-28 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2017-03-28 - Załączniki do SIWZ nr 1-85 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-04-25 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2017-04-28 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania II pobierz plik
 • 2017-05-09 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2017-06-14 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 15 i 26 pobierz plik
 • 2017-06-14 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 20, 22, 23, 25, 27, 31, 32, 37, 38, 40, 41, 47, 49, 51, 58, 62, 66, 71, 74, 76, 77, 78, 79, 82 pobierz plik
 • 2017-06-14 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik