[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2017-03-17Wykonanie laboratoryjnych usług badawczych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 9 części.AZP/PNO/6/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-03-17 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2017-05-02 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-03-17 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 1 pobierz plik
 • 2017-03-17 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 2 pobierz plik
 • 2017-03-17 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 3 pobierz plik
 • 2017-03-17 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 4 pobierz plik
 • 2017-03-17 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 5 pobierz plik
 • 2017-03-17 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 6 pobierz plik
 • 2017-03-17 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 7 pobierz plik
 • 2017-03-17 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 8 pobierz plik
 • 2017-03-17 - opis przedmiotu zamówienia - zał. 9 pobierz plik
 • 2017-03-17 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-03-23 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania, zmiana projektu umowy pobierz plik
 • 2017-03-29 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert + wzór oświadcz. dot. grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2017-03-30 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1, 4, 5, 6 pobierz plik
 • 2017-04-10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik