[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2017-02-28Dostawa plastikowego sprzętu laboratoryjnego, laboratoryjnych wyrobów szklanych oraz materiałów filtracyjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 19 częściAZP/PNO/4/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-02-28 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-02-28 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2017-02-28 - Załączniki do SIWZ nr 1-19 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-03-09 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2017-03-15 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2017-03-23 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 18 pobierz plik
 • 2017-03-29 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik