[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2017-02-27Dostawa nawozów oraz środków ochrony roślin dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 10 częściAZP/PNO/5/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-02-27 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2017-04-11 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-02-27 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2017-02-27 - Załączniki nr 1-10 do siwz - opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-03-08 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2017-03-21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik