[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2017-02-23Dostawa wkładów barwiących do drukarek, kopiarek i faksów, druków, materiałów biurowych, naczyń i sztućców jednorazowych, materiałów z tworzyw sztucznych, materiałów poligraficznych, , maszyn biurowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 częściAZP/PNO/3/2017

  Ogłoszenie

 • 2017-02-23 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2017-02-28 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2017-04-04 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2017-02-23 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2017-02-23 - Załacznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia w części 1 pobierz plik
 • 2017-02-23 - Załacznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia w części 2 pobierz plik
 • 2017-02-23 - Załacznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia w części 3 pobierz plik
 • 2017-02-23 - Załacznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia w części 4 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2017-02-27 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Zmiana treści siwz (godziny składania i otwarcia ofert) pobierz plik
 • 2017-02-28 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą treści i siwz, zmianą terminu składania ofert (UWAGA!!! Nowe załączniki nr 2 i 4 do siwz) pobierz plik
 • 2017-03-01 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą treści i siwz (UWAGA!!! Nowe załączniki nr 1 i 4 do siwz) pobierz plik
 • 2017-03-07 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2017-03-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik